Coaching

 

Coaching schiet in de huidige tijd als paddenstoelen uit de grond. Wat men tegenwoordig helaas teveel ziet, is dat je zodra je weer in het normale ritme komt het geleerde ziet verwateren en oude gewoonten weer terugkomen. De reden in onze optiek is dat de verandering alleen in je hoofd heeft plaatsgevonden maar je hebt het niet eigen gemaakt. Alle coaching bij RDTA is gericht op het zelf voelen en ervaren. Door oefeningen en werkvormen die hierop gericht zijn, proberen we de kandidaat niet te overtuigen van een andere manier maar laten we deze begeleid ervaren. De oefeningen variëren sterk afhankelijk van de persoon. De één is meer gebaat bij intellectuele oefeningen terwijl de ander meer gebaat is bij praktische oefeningen. Of een combinatie van beide. Vervolgens mag de kandidaat zelf de conclusie trekken. Door deze insteek zal de manier van denken veranderen doordat het gedrag anders is geworden. De persoon zal zelf het nieuwe gedrag moeten blijven oefenen en eigen maken door het te blijven doen. De voorwaarden zijn er echter voor geschapen! Wij leren fietsen en geven ook de fiets erbij maar de kandidaat zal na het traject zelf regelmatig die fiets moeten blijven pakken om het nieuwe gedrag echt eigen te maken.

 

Resultaat: langdurig rendement en blijvende gedragsveranderingen

De mogelijkheden

Face to Face coaching

 

Sommige mensen hebben baat bij een persoonlijke benadering. Ze willen over zaken sparren en zij zien het Face to Face contact daarin als een voorwaarde. Dat kan natuurlijk! Een Face to Face traject is volledig individueel en wordt aangepast op de manier van leren van de kandidaat. Face to Face is het gemakkelijker voor de coach om optimaal gedrag te spiegelen en door te prikken op bepaalde zaken omdat ook het gehele non-verbale stuk kan worden meegenomen in de communicatie. De kandidaat kan op dit moment zaken bespreken en hoeft niet te wachten op een reactie. Dat maakt het gemakkelijker om over zaken te sparren.

E-coaching

 

E-coaching trajecten kunnen geheel via e-mail gevolgd worden. Zowel de coach als de kandidaat werken via een goed beveiligde internet site waar zij met elkaar communiceren. Zij hebben doorgaans een aantal maal per week contact. Informatie wordt gedeeld en opdrachten worden aangereikt die de kandidaat in zijn eigen omgeving kan uitvoeren. Vanwege de kleinere stappen wordt de drempel om te beginnen aanzienlijk verlaagd en kan het resultaat juist veel groter worden. Verder wordt de drempel verlaagd door de anonimiteit van deze manier van werken waardoor het voor de kandidaat gemakkelijker wordt zich kwetsbaar op te stellen. Een ander groot voordeel is dat zaken iedere keer opgeschreven worden. Hierdoor wordt de kandidaat gedwongen om goed na te denken (vanwege de formulering) maar beklijven zaken ook beter als ze worden toevertrouwd aan het (digitale) papier.

 

LET OP!
Het onderdeel E-coaching in dit traject is echt een vakdiscipline! Niet iedere adviseur met een laptop is meteen een E-coach. JE kunt goed opgeleide en gecertificeerde E-coaches vinden op www.ecoachregister.com. En uiteraard staat Suzan van Tongeren daar inmiddels ook bij! Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

CombiCoaching

 

CombiCoaching is een combinatie van Face to Face coaching met E-coaching waarvan de verdeling in onderling overleg is met de kandidaat. Met deze combinatie wordt optimaal gebruik gemaakt van de wensen en behoeftes maar ook de wijze van leren en ontwikkelen van de kandidaat.

Inclusive Coaching

 

Inclusive Coaching is een vorm van coaching waarbij de kandidaat op diverse vlakken in diens leven wordt gecoacht aangezien men ook op meerdere vlakken in het leven kan vastlopen. De aanpak is breed; er wordt naar meerdere aspecten van het leven gekeken en niet alleen naar het aandachtsgebied. Hierdoor is het effect van de coaching ook breder en sneller merkbaar op meerdere vlakken van het leven van de kandidaat. Als werkgever kunnen hierdoor trajecten neergelegd worden die in een ‘grijs’ gebied vallen zoals levensstijl, voeding, beweging die voor de werkgever lastiger zijn om aan te kaarten maar die de coach gemakkelijker kan bespreken en begeleiden.
We werken nog steeds gericht naar de coachingsvraag toe alleen is de weg ernaartoe een stuk breder. Onderdeel van het traject KAN uitmaken:

 

• Sport (van individuele oefeningen om een ‘kwartje te laten vallen’ tot aan een maatwerk trainingsprogramma als dit aansluit bij de coachingsvraag);
• Voedingsadvies en begeleiding;
• Neurofeedback (zie ook Peak Performance Training of kijk op www.maximaalpresteren.nl);
• Slaaponderzoek en begeleiding;
• ‘Reguliere’ oefeningen en opdrachten om in de eigen praktijk te oefenen.
Heb je interesse en wil je meer weten?

Referenties

Coachend leidinggeven

Coachend leidinggeven blijft een hot item. Maar loop je ook wel eens vast? Krijg je het gevoel dat ze het gewoon niet willen of dat jouw tips niet binnenkomen? Dan lees je in dit E-book wat je daaraan kunt doen!

    coaching-rdta