Mediation

 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator helpt met de kern van het conflict boven tafel te krijgen en erover te praten wat vaak moeilijk is. Daarmee helpt de mediator ook om eventuele verstoorde communicatie te herstellen. Daarbij wordt op zoek gegaan naar de belangen die ten grondslag liggen aan de standpunten van de betrokkenen, de oorzaken van het conflict. Van daaruit gaan we op zoek naar een oplossing die voor allen acceptabel is.

Waarom kiezen voor mediation?

 

  • Waarschijnlijk vormen onopgeloste conflicten van en met personeel tegenwoordig de grootste kostenpost die verlaagd kan worden (bron: www.mkbservice.nl).
  • Meer dan tweederde van alle mediations slaagt. Jaarlijks worden vele duizenden geschillen via mediation tot tevredenheid opgelost (bron: de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).
  • De partijen die vast lopen, werken samen met de mediator aan de oplossing. Zodoende ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven.
  • Mediation is bovendien een stuk goedkoper en veel sneller dan een gang naar de rechter.

Wanneer in te zetten?

 

  • Je hebt onenigheid met een leidinggevende of vice versa maar je hebt het verder prima naar jouw zin bij de organisatie. Je wilt op deze wijze niet verder maar je wilt eigenlijk ook geen afscheid nemen. Je wilt er het liefst gewoon uitkomen maar je weet zelf niet goed hoe.
  • Je wilt vertraging voorkomen van een project. Enkele leden van jouw team of juist een sleutelfiguur zoals de accountant of de directeur heeft bezwaren waar je niet doorheen lijkt te komen. Om patstelling en vertraging te voorkomen, kan een mediator helpen een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te zoeken.
  • Je wilt een juridische procedure voorkomen maar je wilt ook in goed overleg afscheid nemen van een medewerker. Door de diverse veranderingen in de organisatie past de werknemer niet langer maar je wilt zaken wel op goede wijze regelen die voor beide partijen ‘fair’ is.
mediation-rdta-2

Hoe werkt het? Het traject in beeld

 

Doorgaans begint een traject aan jouw bureau. Er speelt een geschil in jouw organisatie en je kunt er zelf niet uitkomen. Je komt tot de slotsom dat professionele begeleiding kan helpen tot het naar tevredenheid oplossen van het geschil op zo’n wijze dat relaties hersteld worden.

 

Je kunt de biografie van onze mediator gebruiken voor een eerste kennismaking. Hierin staat veel informatie van de mediator en kunnen alle partijen beslissen of dit iemand is waarmee zij in gesprek zouden willen. Daarna volgt een intake gesprek. Dit is doorgaans een gesprek tussen de opdrachtgever en de mediator waarin de situatie wordt voorgelegd aan de mediator. Er wordt dan bepaald of het inderdaad een casus is die de mediator op kan pakken. Dan volgt een offerte waarin een inschatting wordt gemaakt van de tijd die de mediator denkt nodig te hebben. De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende; meestal zijn twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen. De totale kosten zijn op voorhand lastig in te schatten omdat het aantal sessies in elke situatie anders is. Wij werken met een uurtarief van € 180,00 per uur exclusief reiskosten waarvoor wij € 0,50 per kilometer rekenen.

Heb je interesse en wil je meer weten?
rdta-gamechangers-600x400

Mediatorsfederatie Nederland

 

De mediator moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Onze mediator is geregistreerd MfN-mediator en hij is ingeschreven in het register van het Mediatorsfederatie Nederland. Ook moet hij zich houden aan het reglement en de gedragsregels van het MfN. Meer informatie kun je vinden op de website van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN): http://mediatorsfederatienederland.nl/