Assessment

 

Inzicht in uw talent en ontwikkelpotentieel

 

Het assessment bij RDTA verschilt fundamenteel van andere bedrijven. Wij maken namelijk geen onderscheid tussen selectie- en ontwikkelassessments. We kijken zowel gedurende de testdag als met het maken van het rapport heel erg sterk naar waar een kandidaat nu staat en wat deze kan bereiken binnen één tot twee jaar. Op welke punten liggen de kwaliteiten en waar heeft iemand extra aandacht nodig? Door dit op voorhand helder te hebben, kan een nieuwe medewerker efficiënter ingewerkt worden of sneller doorgroeien binnen de organisatie.

loopbaan-traject-rdta-afbeelding-3

Breed kijken, gericht adviseren

Er wordt breed gekeken naar de potentie maar uiteraard wordt dit ook afgezet tegen een functie of tegen specifieke competenties. Eerst gaan we kijken waar de kandidaat nu staat. Dan kijken we wat diens potentieel is. En dan pas gaan we kijken waar die functie dan ergens ligt op die lijn. Daar geven we tevens een helder advies over. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat krijgt op deze wijze veel inzicht wat ingezet kan worden ten behoeve van de toekomst.

 

Feedback als leermoment

Gedurende de dag wordt de kandidaat niet alleen beoordeeld maar krijgt deze ook feedback en tips & tricks over hoe hij effectiever kan zijn. Hiermee wordt de dag ook een echt leermoment (naast de bekende spiegel) en kunnen wij op onze beurt ook iets zeggen over hoe vlot de kandidaat iets in praktijk kan brengen. Met andere woorden: we kunnen iets zeggen over zijn leervermogen. Maar ook op welke wijze hij het beste leert.

 

Speciale vormen van Assessment

Hoewel vaak aan ons gevraagd wordt om op traditionele, competentie gerichte manier te testen, zijn er ook voldoende vragen om een minder conventioneel assessment. Het Executive Assessment voor de hogere functies, het Diepte Interview op basis van TriMetrix, het Talenten Assessment waar we kijken naar talent in plaats van competenties en het Bedrijfsassessment waar we een gehele organisatie onder de loep nemen, zijn hier voorbeelden van.

Heb je interesse en wil je meer weten?

(Voor kandidaten)

(Voor opdrachtgevers)

rdta-gamechangers-600x400

Hoe gaat dat? Het traject in beeld

 

Het assessment kan plaatsvinden op een kantoor in Tiel, Elst (Gld) of Beuningen. Uiterlijk twee dagen voor het assessment versturen wij een uitgebreide uitnodigingsmail naar zowel de kandidaat als de opdrachtgever. De kandidaat kan zich dan gaan voorbereiden op de tests die gaan komen tijdens de testdag. Ook vragen wij hem om thuis alvast één of meerdere tests in te vullen. Hiermee proberen wij de druk op de testdag zelf zoveel mogelijk te verlagen.

 

De testdag zelf bestaat doorgaans uit een capaciteiten onderzoek, twee praktijksimulaties, een uitgebreid STAR gericht interview en een situationele oefening. Thuis vult de kandidaat voorafgaande aan de testdag een persoonlijkheidsvragenlijst in en maakt hij eventueel nog een webcamtest. De inhoud van de testdag hangt uiteraard af van de vraagstelling dus het hierboven genoemde is slechts een voorbeeld maar geeft wel het aantal onderdelen goed weer.

 

Na afloop van de testdag wordt er een rapportage opgesteld door de psycholoog. Deze wordt binnen vijf werkdagen besproken met de kandidaat. Ook is er ruimte om vragen te stellen waar er opheldering nodig is. De kandidaat wordt gevraagd of hij toestemming geeft om het rapport door te sturen naar de opdrachtgever. Alleen wanneer wij deze toestemming krijgen, sturen wij het rapport ook daadwerkelijk door. Vervolgens wordt er ook met de opdrachtgever teruggekoppeld en worden eventuele vragen beantwoord of zaken toegelicht.

Verbeter selectie gesprekken

Hier lees je hoe je jouw selectiegesprekken kwalitatief kunt verbeteren waardoor je in staat bent een betere selectie te maken. E-book geschreven door ervaren Assessment Psychologen!